مانکن طلا

نوامبر 12, 2023
45435345 چگونه جواهرات خود را به درستی به نمایش بگذاریم؟

چگونه جواهرات خود را به درستی به نمایش بگذاریم؟

نمایش طلا و جواهرات در مغازه ها و فروشگاهها به طور مستقیم با فروش مرتبط است. هنگامی که توسط گروه NPD تحقیق شد، مشخص شد که نمایشگرهای شیشه ای بر 24٪ از خریدها تأثیر می گذارد. هنگامی که مشتریان واقعاً از فروشگاه شما بازدید می کنند، نمایشگرها نقش بسیار بیشتری در تأثیرگذاری بر تصمیمات آنها دارند.
نوامبر 25, 2023
ویترین طلا فروشی

راهنمای نورپردازی برای طلا فروشی

نورپردازی در طلا فروشی ها به عنوان یک ابزار بازاریابی برای نمایش محصولات و تاثیرگذاری بر تصمیمات خرید مشتریان استفاده می شود. هنگامی که از نورپردازی به درستی استفاده شود، می تواند شما را در مقابل رقبای خود قرار دهد.
دسامبر 9, 2023
مانکن انگشتر

5 نکته مهم برای نمایش مانکن انگشتر طلا فروشی

حداکثر سطح حلقه را نشان دهید مهم است که حداکثر سطح انگشتری را که می خواهید بفروشید به نمایش بگذارید.این امر به ویژه برای گروه های […]